Architectural Plans in Haifa Israel

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

I want to build on an existing building and add to it two extra floors, renew the entrance, the garden, add an elevator and others.. I wanted to have a bidding for the design of the building in 3D and also the interior design.. Notice that you will be provided plans of the building and pictures and whatever is necessary..

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online