Đã đóng

Arduino and Processing Software codes

Dự án này đã được trao cho maxbul với giá $120 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

To display angles measured using Arduino and Processing software. Electrical components used are, lilypad, inertial measurement unit 6dof, vibration motor and oled lcd display.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online