Đã đóng

Build a simple tool to be used for stock count

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $496 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Imagine that you are to count the items in a large grocery store. You have a team of 30 who are spread across the store. Each person will pick an item, search for it using name or scan the barcode, then, enter the quantity counted. It will be able to work both on web and mobile. At the end of the stock count, the entire report of the count is generated and submitted to the business owner.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online