Còn mở

Business Technology Solution project. A system needs to be develop for a logistic company. Further information will be provided upon interest. (Mac, windows)

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $481 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Business Technology Solution project. A system needs to be develop for a logistic company. Further information will be provided upon interest. (Mac, windows)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online