Đã đóng

Computational Logic and reasoning

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $141 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Please read the files attached for a clear explanation of the requirements. This project is due Feb 16

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online