Đã đóng

Convert a complex protected .exe file back into normal Excel file

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I have a complex Excel file which is protected and compiled as an .exe software. I want it to be converted back to normal Excel file without losing any functionality. You should be familiar with .dlls, vba and also software architecture. Not a job for beginners.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online