Đã đóng

Convert an open source project form python to c# class library

Dự án này đã được trao cho ttrinidad với giá €450 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I have to convert this project [url removed, login to view] in a C# class library. The part of the python library that interact with java library ODK Validate not have to be converted. All the units test have to be converted too.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online