Create Bot to Scrape & Bulk Upload Products from Ebay Stores to Storenvy

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Hello

I want someone to make a Bot that works to Scrape & bulk upload products from Ebay store into Storenvy store.

The Bot software will works to gather all products from specific Ebay store link, and put into CSV or XLS files. Then Bulk upload scraped Ebay products to Storenvy.

The resulted CSV files should managed and produced perfectly, so the products from Ebay will imported perfectly based on its original details in Ebay into Storenvy.

The Bot should works perfectly fine and no error or bugs, and easy to operate. and there's feature to increase price of original price in Ebay to be applied into CSV and to Storenvy.

I want it to be finished within 5 days. and my budget is 100-150 USD.

Only for serious freelancer and experienced in bot creation.

No upfront payment, milestone released after 100% work delivered.

Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online