Đã đóng

Create a Crytocurrency based cryptonote

Dự án này đã được trao cho Branpler với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

[url removed, login to view] provides a large amount of documentation to begin the process of creating a cryptonnet,

I know the process is simple from here: [url removed, login to view]

But I can not understand anything

I hope someone can help me

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online