Đã hoàn thành

Create graphs with d3.js

Được trao cho:

itsmejainh

already discussed requirements

$110 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

$45 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.6