Đã đóng

Custom Xero Integration with InFlow

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $540 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hey guys, I want to find out how possible it is to integrate a windows application with Xero ([url removed, login to view]). I use TradeGecko for Invoicing which supports Xero by default, but I am planning a transition to Inflow ([url removed, login to view]) but I want to maintain my Xero Integration which InFlow doesn't support. So I'd like to know how you guys can assist our situation.

Regards.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online