Đã Đóng

DFA Minimization -- 2

I have a file that are packed and i want to unpack it.

If you are able to unpack it please message me so i can apply you the project.

The file is attached.

Kỹ năng: Lắp ráp, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, x86/x64 Assembler

Xem thêm: minimization dfa code, send message project, apply leave project manager, ccs led message project, led message project, apply protection project, apply skin project, led matrix message project, code updating message project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13790045

3 freelancer đang chào giá trung bình $194 cho công việc này

JinDongZhe

I've mastered software reverse engineering/C/C++/C#/Java/Win API/Assembly programming and helped many customers. Especially, I've rich experiences of unpacking Themida/WinLicense, VmProtect, and other packing modules Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(74 Đánh Giá)
6.5
$244 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.2
$88 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0