Đã đóng

Deploy a Python project from GitHub

Dự án này đã được trao cho ArleMedina với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Looking to deploy the RequestBin Project on a VPS [url removed, login to view]

The actual service is [url removed, login to view] but we are trying to deploy it on a private server so that logs can be saved for a longer period of time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online