Desarrollar software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Quiero un programa que copie una imagen con letras y números (similar a esto [url removed, login to view]

) y que los pegue de manera horizontal (no vertical como en la imagen anterior) en una planilla de Excel en formato numérico

Esta es una muestra de lo que deseo que haga el programa para copiar la imagen

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online