Đã đóng

Desarrollar software

Dự án này đã được trao cho Sravi31 với giá $444 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $500 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Quiero un programa que copie una imagen con letras y números (similar a esto [url removed, login to view]

) y que los pegue de manera horizontal (no vertical como en la imagen anterior) en una planilla de Excel en formato numérico

Esta es una muestra de lo que deseo que haga el programa para copiar la imagen

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online