Đã đóng

Design 4 bit Brainless CPU Processor which consists of ALU, Registers, Accumulator, Decoder, Buffer, Clock Debouncer and 7 segment controller using VHDL. Design the Netlist for FPGA board and Testbench for CPU simulation.

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $174 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

i need help in this project using VHDL program and i need a report with it

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online