Develop Android App using the Google Vision API

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $800 - $1800 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

We're creating an app that will allow a user to take a photo of cartridges from various home consoles (Atari 2600, Genesis, Original Nintendo, Super NES, and NES64) and use the Google Cloud Vision API, to respond with the title name, which is then compared against a database of game titles. Results will be submitted to the use, as well as recorded in the database.

To clarify, programmer will be responsible to initialing google cloud database and tables using data we provide.

Budget is in the $1500 range.

Please review attached document for more details.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online