Đã đóng

Develop Android App using the Google Vision API

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1479 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$800 - $1800 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

We're creating an app that will allow a user to take a photo of cartridges from various home consoles (Atari 2600, Genesis, Original Nintendo, Super NES, and NES64) and use the Google Cloud Vision API, to respond with the title name, which is then compared against a database of game titles. Results will be submitted to the use, as well as recorded in the database.

To clarify, programmer will be responsible to initialing google cloud database and tables using data we provide.

Budget is in the $1500 range.

Please review attached document for more details.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online