Đã đóng

ETL for Machine Learning automation on AWS

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $633 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

1) Extraction of information from MySQL database

2) Transformation of extracted data from database (python scripts - this will be done by requester, not the provider)

3) Load of transformed information to AWS S3 storage (csv format)

4) Automated analysis of loaded information for prediction (batch prediction)

5) Results put in S3 (prediction list) and sent to user

All these steps must be automated to run periodically (for example, weekly)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online