Đã đóng

Energy Efficient Clustering Method in WSN

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9682 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I am working in Wireless Sensor Networks fields. I want to write an energy efficient clustering algorithm for densely distributed network. For this task, I need hybrid algorithm which will combine Expectation-Maximization for Gaussian Mixture Model(EMGM) and DBSCAN algorithm. This work will be done in MATLAB and As far as result is concerned, i want to display output with respect to

1. Energy consumption Vs No of Nodes

2. Efficiency Vs No of Nodes

3. Energy consumption Vs varying no of clusters.

Hybrid Algorithm(EMGM+DBSCAN) should automatically find the values of Input parameters (Eps,MinPts) for DBSCAN algorithm and produce no of clusters, cluster heads location. After that Moble Sink Node will be follow a shortest path for data collection from Cluster Heads found by above algo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online