Đã đóng

Exact Replica of [url removed, login to view] with mobile app

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹129861 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Exact Replica of [url removed, login to view] with a mobile app. I'm particular that the stack should be reactjs, redux and nodejs. Database could be mongodb.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

seek com au mobile app, mobile app development freelancer com, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects translation project for rdashwali utm_ca, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects speech writing wedding speech 10909765 u, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects graphic design build website 10822449 ut, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects graphic design build website 10801210 ut, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects articles write some articles 10896803 ut, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects android data persistence utm_campaign la, https www freelancer com mobile app deep link php url https 3a 2f 2fwww freelancer com 2fprojects 2fphp 2fimplement new theme ph, https www freelancer com mobile app deep link php url https 3a 2f 2fwww freelancer com 2fprojects 2fdata entry 2fsome excel work, https www freelancer com mobile app deep link php url https 3a 2f 2fwww freelancer com 2fprojects 2fdata entry 2ffill spreadshee, https www freelancer com mobile app, freelancer com windows mobile app, freelancer com mobile app, database rest apis and mobile app (android & iphone) development sealed, mobile app database social network, mobile app database, login database mobile app, mobile app projects com, mobile app database procedures, database mobile app, database php mobile app, database driven mobile app, mobile app generator database, database search mobile app

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online