Đã đóng

Excel VBA Programming

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7993620 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am interested in getting Excel files made with validations for every cell and also plug in buttons (with VBA Programming) which would scan the excel sheet for errors and finally generate a Json format file of the data lying in the excel file.

These excel files are related to GST returns that will be required to be filed by tax payers in India.

The initial delivery of the excel files with the programming needs to be done in 4 weeks. However since the formats are under finalisation, it shall be an ongoing project till about July 2017.

The source code should belong to us and there should be no sharing of this data with anyone.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online