Đã đóng

Execute VB script in google sheet -- 2

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €4 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

1) exceute this script in google sheet : [url removed, login to view]

2) make a small modification to an existing VB script

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online