Còn mở

Find an exploit/flaw in a website

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £1889 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£100 - £2500 GBP
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi

I am looking for someone who can identify a flaw in the website contained in the attachment "[url removed, login to view]" that will allow a long term profit to be made from the website to overcome the ~1% house edge.

There will be only one milestone for this project and it will be payable once your have found and demonstrated the flaw to me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online