Đã đóng

Finish Micro Project - Parsing, Traversing, Navigating XML DOM in Java Code -- 2

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Complete Micro Project - Parsing, Traversing, Navigating XML DOM in Java Code (mostly provided) and .xml file are attached. SEE [url removed, login to view]

1) Download and run code.

2) You MUST handle errors gracefully. The application should not

crash if there is no next patient. It should inform the

user and then stay on the last valid record.

For clarity:

* It doesn't have to look like the code I provided.

* The Next button should load the information for the next patient in the XML file.

* The previous should go to the previous patient in the xml file. You should handle it

if you've reached the end of the list and there is no next patient in the XML file.

* You do NOT have to make the Update and Delete boxes work. Just get it scrolling through records.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online