Đã đóng

Fix a java script + MySQL web app

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

A web app developed in Javascript (three objects) + MySQL, attached to a webservice, needs to be fixed.

This web app goal is to send to the webservice, dinamic and static parameters, in order to retrieve information from the webservice and show it on the web browser afterwards. There are two java objects that are working properly with the web app. The problem has been identified in a third object: it is not pointing to a MySQL parameter properly.

When the project is completed, it has to be properly documented, with a precise description of the job that was performed, in order to fix the functionality of the web app. The webapp must pass the testing phase, that will be happening along three weeks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online