Còn mở

A Game in Java.

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £136 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I am making a game in Java, 90% of the application is done, however one aspect is left to do that I cant make, I need to integrate a database to save the high score and the name. I have done it but it is wrong as there is no one to many relationship.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online