Còn mở

Hardening Firewall and perimetral security

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2680 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hardening firewall zeroshell linux, establecer limites por usuario (bandwidth limits of wireless clients), verify network troubles, secure arp table. Esto utilizando la infraestructura existente, conocer el switch edgeswitch lite 24 de ubiquiti, mejorar la autenticacion radius existente. utilizar iptables o codigo similar para evitar ataques man in the middle, y permitir el escaneo de la red solo de los dispositivos autorizados. Al final establecer conexion ftp hacia un servidor de respaldo de datos en la lan de manera segura.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online