Còn mở

Hire a Matlab and Mathematica Engineer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹2385 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello.. I am working with designing of routing protocol for Wireless sensor network. I am simulating the same in MATLAB. I have code but somehow I am getting error when I run the code. Can anyone fix the error.? I have function files ready. I just have to call those files and my output would come.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online