Đã đóng

Homework help - AWS priliminary design

Dự án này đã được trao cho srajbr với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I have homework task I require help with, must not be copied from the web as it's meant to be my own work.

The task is to produce a preliminary design of an AWS architecture for the given scenario.

I will provide an example of what's expected to the selected freelancer.

Needs to be turned around within a day, and as I said, must be your own work.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online