Còn mở

$₹1500 - ₹12500 INR

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹8369 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.

I need a break management software

Requirement:- I need if someone go for break so he or she can put meal lunch or tea break after locking the computer

If someone just lock his system without outing any break it will show away not online

If he or she is working on computer then it's show only

And I should have access where I can see who is online away or break

Also I need report on weekly and monthly basis

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online