Đã đóng

Image recognition, linux, tensorflow, deep learning, computer vision -- 2

Dự án này đã được trao cho Nextbridge1 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Build image recognition programm/software that is interactive with user. User is able to show webcam/camera an object. System recognises the object and shows information correlating with shown object.

When you are intrested in this project, please share some previous work and experiences.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online