Đã đóng

Implement 2 Google Image recognition API's to analyze out image content.

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $698 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

1.) Implement Google's image captioning system available as an open source model in TensorFlow.

This will be used to add captions to our image libraries.

Required applications experience:

Bazel.

TensorFlow

NumPy

Natural Language Toolkit (NLTK)

More information:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

2) Implement the Google Cloud Vision API to analyze our our image libraries for category classification and keywording.

More information: [url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online