Còn mở

C# Instagram project not published to exe

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $338 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I need a program made in c# coding by visual studio that can create multiple accounts for Instagram using proxies and then these accounts all follow another account staying followed to that account. I want this all to be on one form in visual studio c# I'm willing to pay if someone's able to successfully make this I do not want it published or converted as I plan to add the form to a even bigger tool I'm working on just the files completed

Api Instagram

C# coding

.net

Proxies

Multi acc creator

Send follows to specific user

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online