Còn mở

Java project titled Frequency Division Multiplexing Simulator, For an entry level java course.

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹4318 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online