Đã Đóng

LUM filter implmented in MatLab

3 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$37 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.3
$37 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3
ImranAliPhD

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0