Đã Đóng

LUM filter implmented in MatLab

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$35 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8
$37 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0
$37 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
ImranAliPhD

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0