Đã đóng

Make changes to existing HTML5 script

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $144 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need this [url removed, login to view]

enhanced. Please drag and drop a chart. Then click on the Gear icon on top. This should open up a pane on the right. Here i want

a) an easy way for a user to pick the X data

b) easy way to pick the Y data

c) easy way to pick a 3rd dimension if needed.

The Column names that exist in the database should show up in the GUI making it easier for the user to pick the values.

Currently what you see on the screen are hardcoded values. Need it to connect to a database.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online