Make changes to existing HTML5 script

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Need this [url removed, login to view]

enhanced. Please drag and drop a chart. Then click on the Gear icon on top. This should open up a pane on the right. Here i want

a) an easy way for a user to pick the X data

b) easy way to pick the Y data

c) easy way to pick a 3rd dimension if needed.

The Column names that exist in the database should show up in the GUI making it easier for the user to pick the values.

Currently what you see on the screen are hardcoded values. Need it to connect to a database.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online