Đã đóng

.NET Software Framework Development -- 2

Dự án này đã được trao cho ersahil1987 với giá $944 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

This project is to create a series of .NET framework project for an [url removed, login to view] MVC website. The design should have logical separation between presentation layer and business layer and database layer. The design should enable parallel development of each tier by allocating developers to work on different layers.

The final product will be used by us to kick start future coding projects.

Refer to attached file for more details.

Successful bidder will be required to acknowledge all requirements stated in the

Dotnet Website Framework Tender Specifications file.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online