Đã đóng

Need Python developer for Data processing work

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $122 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello,

We receive a raw file with some data. The file is in csv which is stored in zip.. Filenames are given by date. So I need to do some filters on the file on daily base. If possible I need some UI as there are 4-5 filters and processes I need to do so it would be easier to manage with UI. But UI is not mandatory.

I need python developers only. Please do not apply for PHP or any other languages.

I can explain more about what exactly I want but if you think you can process csv files using python then you can apply.

Let me know if you have any questions for the same.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online