Còn mở

Need to overlay file icons in Win/PC through python or python+C

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €192 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need to overlay a transparent image on Win/PC icons as it's done when you create an alias or for example as DropBox does when overlays a red X or a green tick on files... with a Python (or Python launching C++) script.

I will include the script in my Python app and this will let me OVERLAY a transparent image on the icon relative to that file.

Please check the enclosed file. Look at the GREEN TICKS. These are overlayed by DropBox on top of the actual icon for that file.

Please reply with the keyword OVERLAY at the top of your purposal so I know you've read the task all way through

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online