Đã hoàn thành

C#.Net SW to install database & create trigger on existing database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi smithangshu với giá €400 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We need to develop a software that will install a database on MS-SQL Server (all version, MS-SQL Server, MS-SQL Server with instance, and MS-SQL Server Express). The same software will also install some triggers on another database that already exists. This trigger will move some fields to the new database, and remove from the original database (replace by null). The software will have an installation package, and when run the software to install the database and create the triggers on the existing database

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online