C#.Net SW to install database & create trigger on existing database

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

We need to develop a software that will install a database on MS-SQL Server (all version, MS-SQL Server, MS-SQL Server with instance, and MS-SQL Server Express). The same software will also install some triggers on another database that already exists. This trigger will move some fields to the new database, and remove from the original database (replace by null). The software will have an installation package, and when run the software to install the database and create the triggers on the existing database

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online