Đã hoàn thành

Odoo port of OCA app to v10

Dự án này đã kết thúc thành công bởi imaopenerp với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Working with Odoo 10. We need to port the some OCA apps to Odoo10 to support the new API. Specifically OCA project on github crm_lead_website. This app currently doesn't support posting website data from a lead ([url removed, login to view]) to partner ([url removed, login to view]).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online