Đã đóng

OpenText, VIM and Business Center - open to bidding

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3611 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We are looking for a freelancer who can work and train on opentext, VIM and Business Center. We are looking for Professionals from India only.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online