OpenText, VIM and Business Center - open to bidding

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách min ₹2500 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

We are looking for a freelancer who can work and train on opentext, VIM and Business Center. We are looking for Professionals from India only.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online