OpenText, VIM and Business Center - open to bidding

Đã Đóng

We are looking for a freelancer who can work and train on opentext, VIM and Business Center. We are looking for Professionals from India only.

Kỹ năng: OCR, SAP, Kiến trúc phần mềm, Đào tạo

Xem thêm:

Mã Dự Án: #13109573

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹3611/giờ cho công việc này

₹2777 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
bny459

A proposal has not yet been provided

₹4444 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0