Plate recognition SDK or dll for windows

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Looking for expert who can program OCR tool for license plate recognition. Main requirements:

- speed;

- dll or sdk;

- tool for recognition adjustment (if have one).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online