Còn mở

Please Read First!! You must qualify in all of the skill sets. marketing set up system.

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $195 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

If you do not reply with "Yellow" I will not reply to you!

Integrate my interspire program into my php ci built site on a Windows server to do the following:

1: send forgotten passwords

2: connect to a relay service to insure email arrives. I like [url removed, login to view]

3: trigger membership email subscriptions that enable me to run ads to certain users only.

4: trigger reward systems

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online