Còn mở

Python programmer needed

Dự án này sẽ kết thúc trong 6 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $39 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I have to build a client-server Plakoto(backgammon variant) game using python and pygame. Also, I need to implement an AI player such that the human client would be able to play against it. I need somebody that can explain and work alongside me( I would like to understand how the project will be made and learn at the same time).

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online