Đã đóng

RDP Remote Desktop on port 3389 check authentication

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là €250 - €750 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Mô tả dự án

i need build web service, or windows service, or something like that, that i can install on server and they listening on port xxx some param (host, port, username, password).|

so they try to authentication on RDP windows remote desktop .

so they return just true or false like (auth OK) or (auth deny)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online