Còn mở

READ READ READ How many houses in defined polygon on google map?

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1294 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Needs to be done in codeignite framework.

Please check this following link.

[url removed, login to view]

I need a map management system exactly same as above link.

I want to be able to select zones exactly the same way and I need system to tell me how many houses in my selected area and then save it.

YOU NEED TO SUPPLY THE DATA TOO. I DONT HAVE ACCESS TO ANY DATA REGARDING HOUSEHOLD COUNTS. Whether you need from ONS, CENSUS OR ANY OTHER SOURCE. I WANT THE SYSTEM READY WITH DATA ALREADY ENTERED. I NEED THE SYSTEM TO BE READY ONCE I RECEIVED.

YOU ALSO NEED TO USE CODEIGNITE FRAMEWORK

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online