REVERSE ENGINEER Needed, and coder needed

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need someone to reverse engineer a current custom bot that i had made, i actually have the VS Project for it, but theres no api documentation. I need someone to use the program as reference and use it to create the exact same bot but create it from scratch. Since the current bot has many bugs that can be fixed if we just start from scratch.

the bot currently emulates an android device, and api calls are sent and received to api app.

All codes are there for you to see but you just need to figure out api and create new project from scratch.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online