Đã đóng

REVERSE ENGINEER Needed, and coder needed

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $274 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need someone to reverse engineer a current custom bot that i had made, i actually have the VS Project for it, but theres no api documentation. I need someone to use the program as reference and use it to create the exact same bot but create it from scratch. Since the current bot has many bugs that can be fixed if we just start from scratch.

the bot currently emulates an android device, and api calls are sent and received to api app.

All codes are there for you to see but you just need to figure out api and create new project from scratch.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online