Đã đóng

Reading a blif file

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥1568 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. I want to read a blif file and for every output mentioned in file get the boolean equation in SOP form.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online