Đã đóng

Revolution slider in [url removed, login to view] erpnext

Dự án này đã được trao cho sherifnegm với giá $588 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi we have started a big project in [url removed, login to view] with the module erpnext ([url removed, login to view]).

We want integrate these script as module erpnext:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

If this project is completed fast and well we have many many works for all year.

Thanks for you bid

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online