Còn mở

Ruby SDK for REST API: [url removed, login to view]

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

This project is about creating simple SDK in Ruby language for REST API documented at [url removed, login to view]

SDK should have form of a single file class which can be included and used from some other project without additional external dependencies.

Constructor of class should have one parameter: API Key.

For each method of REST API must be defined equivalent method in SDK class.

Each class method must be named using snake_case convention.

Each class method must cover all REST method parameters and returning JSON deserialized object, method parameters must be aligned with documentation.

Along with a class file, there should be example file how to use class with few random examples.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online